E-FİŞ

E-FİŞ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından 2014 yılından itibaren büyük ölçekli şirketlerin her türlü ürün ve hizmetlerini müşterilerine pazarladıktan sonra elektronik ortamda kaydını tutmakla oldukları alışveriş yapıldığına dair gösterilmesi zorunlu hale getirilen makbuz olarak tanımlanabilir. Bu anlayış doğrultusunda elektronik fiş uygulaması şimdilik büyük ölçekli şirketleri kapsamakta olup yakında büyük küçük tüm ölçekteki alışveriş merkezlerinde hatta mahalle bakkallarında bile uygulanması öngörülmektedir. Bu uygulamanın elbette başlatılmasının belirli bir amacı bulunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafında yapılan resmi açıklamaya göre başlıca e-fiş uygulamasının sağlayacağı yararlar hem kağıt tüketimini ortadan kaldırarak doğaya doğrudan katkıda bulunmak hem de günümüzde birçok işlemin internet üzerinden yapılmasına bağlı olarak işlemlerin elektronik ortamlarda kayıt altına alınmasını sağlamak olarak nitelendirilmektedir.

E-DÖNÜŞÜM ÇATISI ALTINDA ELEKTRONİK FİŞ

Türkiye birkaç yıldır elektronik ortama adaptasyon sürecini hızlı ve kesintisiz bir şekilde hızlandırma kararı aldı. Gerek Avrupa standartlarına erişmek gerekse teknolojinin getirdiği yeniliklere açık olarak gelişmeleri daha yakından takip edebilmek amacıyla başlatılan e-fiş uygulamaları sayesinde müşterilerin bütün alışveriş süreçleri yasal olarak Maliye Bakanlığı ve GİB tarafından denetlenerek usulsüz alışveriş yapmanın önüne geçilebilecek. Bir diğer önemli avantajı olarak elektronik dönüşüm olarak nitelendirilebilecek olan süreçte etkin bir biçimde yer alabilmek adına şirketlerin cirolarının ne ölçüde seyrettiğini kesin bir şekilde yasal takip altına almak e-dönüşüm çatısı altında e-fiş uygulamasının oluşturulmasını mümkün hale getirmektedir.

E-FİŞ DÖNEMİNİN YARARLARI

E-fiş zorunluluğunun getirildiği şimdilik 20 bin şirkete ne gibi yararlarının olduğu da elbette merak edilen konuların arasında gelmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki fatura ve irsaliyelerin elektronik ortamlara aktarılarak daha çabuk bir muhasebe işlemlerinin yapılması gerekmektedir. İşte bu nedenden ötürü de e-fiş uygulaması bu açıdan büyük ölçekli şirketlere oldukça yararlar sağlamaktadır. Bir başka önemli unsuru olarak da dikkat çeken özelliğini oluşturması adına meydana getirdiği unsurlar göz önünde tutularak elektronik fiş uygulamalarının yarattığı nitelikler tamamen dolaylı bir biçimde kendisini göstererek ortaya son derece önemli avantajlar çıkabilmektedir. Bu da söz konusu süreç içerisinde tamamen önde gelen nitelikleriyle elektronik fişin başlıca yararları olarak düşünülmelidir.