E-GİDER PUSULASI

e-Gider Pusulası, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde belirlenenlerle defter tutma zorunluluğu olan serbest meslek sahipleri ve çiftçiler tarafından vergiden muaf olan esnafa; yaptırılan işler ya da satın alınan mallar için düzenlenen Gider Pusulasının elektronik olarak düzenlenmesine denir.

e-Gider Pusulası ne zaman düzenlenir? e- Gider Pusulası düzenleme süresi nedir?

Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi (7) gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılır.