Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında, elektronik defter (e-defter) oluşturan, kaydeden ve muhafaza eden platform bağımsız AtikEBelge uygulamamız, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan  yazılım uyumluluk onayını almıştır.

Gelişmiş Entegrasyon yeteneği ile öne çıkan AtikEBelge uygulaması, mükelleflerin kullanımına sunulmuştur. AtikEBelge uygulamasının platform bağımsız yapısı, bilinen global ve yerel tüm ERP ve Muhasebe yazılımlarıyla çalışabilmesine ve farklı formatlarda hazırlanan veriler kullanabilmesine imkan sağlamaktadır ve ERP veya Muhasebe yazılımlarının sürüm geçişlerinden de etkilenmemektedir.

E-defter Nedir ?

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; oluşturulması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adı şeklinde tanımlanmıştır.

E-Defter uygulaması ile birlikte kâğıt ortamında defter tutmak, bu defterlerin noter taktiği ve arşivlenerek saklanması gerekmemektedir.

Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin (defteri kebir) elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüştür. Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabilmektedir. Mükellefler uygulamadan yararlanabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onay almış bir yazılım kullanmaları gerekmektedir.

E-defter uygulaması, hem mükelleflerin hem de kamu ve özel sektör kuruluşların vergisel ve yönetsel birçok amaca katkıda bulunacak olan bir uygulamadır. E-defter uygulaması şüphesiz sadece Maliye Bakanlığı uygulamaları için değil, firmalardan çeşitli sebeplerle bilgi ve raporlamalar isteyen diğer kamu ve özel sektör kurumları için de standart bir veri formatında bilgiler sunacağı için hayati öneme sahip bir projedir.

Platform bağımsız e-defter, muhasebe programına bağlı olmadan bütün muhasebe programlarından kayıtları alarak e-defter oluşturma kavramını ifade eder.

Zorunluluk kapsamına giren defterler

Yevmiye defteri

Büyük Defter (Defter-i Kebir)