Şirketinize Özel Yazılım Çözümler

Teknolojinin iş yaşamına etkileri ve günümüz koşulları yazılım gereksinimlerini arttırmıştır. Çünkü firmalar küresel rekabette var olabilmek adına maliyetlerini düşürüp süreçlerini kontrol altına alabilmek için kendi iş süreçlerine özel yazılımlar geliştirmek istemektedir. Bu yazılımların firmalara özel olması artık bir ayrıcalıktır. Her firmanın bulunduğu sektöre veya yapmış olduğu işe göre farklı bir çalışma şekli ve kendine özel işleyen süreçleri bulunmaktadır. Rekabet gücünü artırabilmek için firmanın ihtiyaçlarına yönelik özel yazılımlar neredeyse zorunluluk haline gelmiştir. İş hedeflerini başarmak için ihtiyaç duyulan bu yazılımların kolay kullanılabilir, yüksek performanslı, uyumlu ve güvenli olması gibi belirli kriterlerde olması gerekmektedir.

lım Geliştirme hizmetimiz, müşterinin isteği üzerine, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu özel yazılım ihtiyacını karşılamak üzere; ön analiz, detay analiz ve analiz raporu çalışmalarının paralelinde geliştirme ve uygulama süreçlerini içerir. Müşterinin talep etmesi durumunda, gerek danışmanlık hizmetiyle gerekse de yazılım geliştirme grubuna doğrudan katılmak suretiyle özel yazılım geliştirme sürecinde yer alabilir.

ÖZEL YAZILIM GELİŞTİRME NEDENLERİ

 • Sektöre ve işletmeye uygun paket yazılım geliştirilmemiş olması
 • Yönetim sürecinde ihtiyaçların özel yazılım çözümleri
 • Üretim yönetiminde istenen özel detayların takibi
 • Mevcut yazılım veya donanımla entegre kontrol ve raporlama çözümleri ihtiyacında
 • Farklı olmak, fark yaratmak ve verilen hizmetin kalite standartlarını artırmak
 • Rakiplerin önüne geçmek, istenilen hedeflere ulaşmak için: Yüksek performanslı, kolay kullanımı olan, güvenli, hızlı, sorunsuz çalışan özel bir yazılım alt yapısına ihtiyaç duyulur.

ÖZEL YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİ

Atiker Yazılım iş geliştirme uzmanları ile temas kurmanız ile istediğiniz yazılım çözümü için ilk adımı atmış olacaksınız. Aşağıdaki sıra ile iş uygulaması yapılarak sisteminize en uygun çözüm için çalışmalar gerçekleştirilmiş olur.

  Projelerde riski en aza indirip ve başarıyı en üst düzeye çıkarmak için;

 • Dikkatli planlama
 • İyi risk yönetim
 • Müşterinin projede yer alması ve izleyebilmesi
 • Projenin sürekli denetlenmesi
 • Uzman kadro
 • Projenin değerlendirilip ölçülmesi  

Özel yazılımda başarıya götüren etmenlerdir.

Yazılımlar İteratif – Çevik Yazılım Geliştirme metodolojisi ile geliştirilmektedir. Klasik metodolojilerin dışında benimsemiş olduğumuz yazılım geliştirme metodolojisi daha kısa sürede işler yapabilmemizi ve hata payını en az indirmekte. Yazılım geliştirme sürecimiz elde edilen verilere dayanan tasarımların prototip testleri ile başlamaktadır. Her iş döngüsü sonunda elde edilen geri bildirimlere göre tekrarlar devam edmektedir. Bu döngü ideal ürüne ulaşılınca kadar devam etmektedir.

Analiz ve projelendirme

Özel istek ve hedefler dinlenilerek, işin, sektörün varsa aksayan sistemin analizi yapılarak konu ile ilgili dokümanın oluşturulması ve yapılacak çalışmanın tüm detayları ile projelendirilmesinin ve iş planının oluşturulması sürecidir.

 Geliştirme

 Analiz ve projelendirme sürecinde tüm detayları belirlenmiş olan çalışmanın database ve kodlama yapısı için  mimari dizayn yapılarak en uygun ve esnek yapı oluşturulur. Kullanıcı ve yönetici arayüzleri tasarımları hazırlanır.

Test/Sınama

Örnek uygulama için hazırlanan kodlarla proje detaylarının karşılaştırıldığı, kullanıcı ve yönetici testleri gerçekleştirilerek edinilen tüm verilerin raporlandığı süreçtir. Test verileri sonucunda işin durumu gözden geçirilir ve en mükemmel sonuç elde edilinceye kadar test süreci devam edilir.

Uyarlama

Tüm testlerden olumlu sonuç alan uygulama en son güvenlik testleri ve güvenlik uygulaması entegrasyonu ile uygulamaya hazır hale getirilir. Sistem kullanım eğitimi verilir. Hazır olan çalışma kurulum yapılmak üzere müşteriye entegre edecek ekibimize teslim edilir.

 İşletim

 Yazılım bakım ve desteği sunulur. Dış destek kaynağı ve içerik yönetimi hizmetleri sağlanır.