Toptancılık; mal ve hizmetleri diğer işletmelere ve diğer örgütlere tekrar satmak faaliyeti olarak tanımlanabilir.

Bugünün ticaret hayatında perakendecilik sektörünü hızla artışı göz önüne alındığında perakendecinin faaliyetlerini sürdürebilmesi ürün ve hizmet temini de bu hıza paralel olarak doğan bir ihtiyaçtır. Ürünlerin temin edilebilmesi aşamasında tedarikçilerden ve toptancılardan söz edilebilir.

Toptancıların perakendecilere sağladıkları sadece ürünle sınırlı değildir. Birçok faydadan bahsetmek mümkündür. Bunlar;

  • Stok kontrolüne yardımcı olurlar
  • Planlamaya yardımcı olurlar ve danışmanlık yaparlar
  • Perakendeciye indirim yapabilirler
  • Konsinye satış yaparak perakendeciye finansman açısından yardımcı olurlar
  • Depolama ve taşıma işlerini üstlenirler
Atiker toptan

Toptancı bir tedarikçi olarak hem üreticiyle hem perakendeciyle hem de müşteri ile iletişim ve etkileşim halindedirler.  Günümüz yeni iş modelleri, yeni iş kuralları, yeni müşteri ilişkileri gündeme gelmiştir. Yeni pazarlama yaklaşımları merkeze müşteri aldığından dolayı, işletmeler müşteriyle sürekli ve dinamik olarak etkileşim halinde olmak zorundalardır. Toptancıların etkileşim içinde olduğu üreticiyi, perakendeciyi ve müşteriyi göz önüne aldığımızda memnuniyeti üst perdede tutması gerekir.