TAMSOFT Bulut ERP

E-Ticaret

Tamsoft e-ticaret yönetimi, e-ticaret siteniz ve pazar yeri entegrasyonu ile işlerinizi bir bütün halinde kolayca kontrol etmenizi sağlar. Tamsoft e-ticaret yönetimi ile tüm süreci profesyonel bir şekilde yönetebilirsiniz.

Tamsoft Crm Yönetimi Tamsoft CRM yönetimi, mevcut ve potansiyel müşteri ilişkilerinizi yönetmeye yarar. Tamsoft CRM yönetimi servis fişi, servis fişi gruplar, servis fişi kullanıcı-grup eşleştirme...

CRM Yönetimi

İş yönetiminin yapılmasında büyük kolaylıklar sağlayan CRM uygulaması tekliften başlayan süreç yönetimi ile teklifin satışa dönüşmesi aşamasında CRM bölümüne aktarılır. CRM bölümünde ilgili bölümlere atanan işlerin içinde gruplara göre kayıtlar açılır. Açılan her kayıt kendi grubu içinde işler tamamlandıkça tüm işin alt bölümlerden kapatıldıktan sonra ana kayıt kapatılır ve faturaya döndürülür.

Teknik servise arıza için gelen ürünlerin takibi, garanti sürelerinin seri numarasına göre takibi, müşteriye iş kabul formu gönderilmesi gibi birçok işlemi tek bir ekrandan yönetmek çok kolay.

Personelin iş yoğunluğu hangi işlerin kim tarafından takip edildiği gibi birçok unsuru tek bir ekrandan yönetmekte çok kolay

Tamsoft Crm Yönetimi ile Crm menüsünden yapabilecekleriniz;

Servis Fişi

Servis Fişi Gruplar

Servis Fişi Kullanıcı-Grup Eşleştirme

Servis Fişi Yetki Grupları

Market Yönetimi

Perakende ticaretin döndüğü en büyük ticaret hacmini market ve mağaza modülü ile yönetmek çok kolay.

Farklı POS kasalarla yapılan entegrasyonlar sayesinde kasalara bilgi gönderme, yapılan satışların gün içinde veya gün sonunda ERP programına aktarılması, kasa ve kasiyer takipleri, şube yönetimi depo yönetimi, etiket baskı gibi birçok unsuru bir arada barındıran market modülü geleneksel ticaretin can damarını oluşturmaktadır.

Farklı POS kasalar çok büyük ücret ödemek istemeyen firmalar için geliştirilen hızlı satış programları Tampos ve Smartpos la yapılan tam entegrasyon sayesinde şubelerinizdeki kasalarınız yönetmek çok kolay.

İleri tarihli yapılan fiyat değişiği, kampanya fiyat değişikliği gibi işlemlerle kasalara ve terazilere siz unutsanız da fiyatları göndermeniz için sizi uyaran sistem etiketleri basmanızı ve terazilere de bilgi göndermenizi ister.

Tamsoft Market Yönetimi ile Market menüsünden yapabilecekleriniz;

Yazarkasa Tanımları

Kasaya Bilgi Gönderme

Kasa Satış Aktarımı

Terazi Tanımları

Teraziye Bilgi Gönderme

Raporlar

Finans Yönetimi

Finans modülü cari hesap modülü ile doğrudan bağlantılı çalışan bir modüldür. Günümüz dünyasında finansı doğru bir şekilde yapılandıramayan firmalar ödeme güçlüklerine düşmekte veya uzayan vadeleri yüzünden daha pahalıya satın almalar yapmakta, kredi ihtiyacı olmamasına rağmen kredi maliyetlerine katlanmak zorunda kalmaktadırlar.

Nakit, çek, senet, kredi kartı gibi farklı ödeme tipleri ile çalışan finans modülü banka sistemini de içermektedir.

İster müşterinizden aldığınız kredi kartını takip edin, isterseniz sisteme kendi kartlarınızı tanıtarak ödeme için kredi kartı kullanan finans yönetimi ile ödeme tarihi kalan bakiye takibi gibi birçok unsur bir arada çalışmaktadır.

Cari hesaplar arası virman işlemi ile müşteri kartlarını kullanarak başka firmalara ödeme yapabilir, tek bir evrakla hem alış cari hesabını hem satış cari hesabını yönetebilirsiniz.

Banka modülü ile çek senet takibini çok kolay yapabilir müşterilerinizden aldığınız çeklerin bankaya tahsile veya teminata çıkmasını sağlayabilir, vadesi gelen çekleri ödeme işlemine çevirebilir, ödenmeyen çeklerinizi bankadan alıp icraya veya müşteriniz iade edip tahsilatını yapabilirsiniz.

Banka hesaplarınızı burada izlerken cari hesaplarınız da takip etmek çok kolay.

Tamsoft Finans Yönetimi ile Finans menüsünden yapabilecekleriniz;

Finansal Evraklar

Tahsilat İşlemleri

Ödeme İşlemleri

Tediye Makbuzu

Kasa Ödeme Makbuzu

Banka Ödeme Makbuzu

Çek İşlemleri

Kasa Defteri

Raporlar

Silinmiş Finansal Evraklar

Satış Yönetimi

Tekliften başlayarak, alınan sipariş, irsaliye ve faturaya uzanan satış işlemi, cari hesap yönetiminin doğru bir şekilde kurgulanması ile başarıya ulaşır.

Farklı müşteri grupları için hazırlayacağınız satış fiyat listeleri ile müşterilerinizin çalışma hacmine ve ödeme vadelerine göre kırmadan çalışmanızı sağlar.

Çoklu şubesi olan müşterileriniz yaptığınız satışlarda şube bazlı plasiyer uygulaması kullanarak binlerce noktaya tek bir cari hesap üzerinden aynı satış şartları ile hizmet oluşturabilirsiniz.

Saha satış sistemi olan Tamsaha saha satış programı ile plasiyerlerinize sahada el terminali kullandırabilir ister sıcak ister soğuk satış yapabilirsiniz.

Stok kartında tanımlamış olduğunuz farklı satış fiyat tiplerini cari hesap kartına atayarak fiyat listesi ile uğraşmadan çalışma yapabilirsiniz.

Müşteri, adat yönetimi, tahsilat ürün teslimi, sipariş alma gibi birçok modülü entegre olarak buluttan kullanarak server yatırımına ihtiyaç duymadan özgürlüğe kavuşabilirsiniz.

Tamsoft Satış Yönetimi ile Satış menüsünden yapabilecekleriniz;

Teklif

Sipariş

İrsaliye

Fatura

Silinmiş Satış Faturaları

Giden E-Faturalar

Giden E-İrsaliyeler

Satış Fiyat Listesi

Raporlar

Satın Alma Yönetimi

Satın alma, işletmelerin can damarıdır. Atalarımız, bir malı satarken değil alırken kazanırsın diye boşuna söylememiştir. Satın alma yönetiminin doğru yapılmasının yolu iyi bir stok yönetiminden geçer.

Stok yönetimi doğru olamayan bir firma etkili bir satın alma yapamaz.

İster bir şube ister bin şube olsun satın alma, ürün teslim alma, farklı satış kanalları ile müşteriye arz ve ürün teslimi satın almanın doğru yapılması ile sağlam bir şekilde işler.

Özellikle online kanallardan yapılan satışlar, pazaryeri, e-ticaret sitesi ve hızlı market kanallarında doğru satın alma yapıldığı zaman yeterli kar oluşur. Stok maliyetlerini doğru bir satın alma yaparak formüllü fiyatları da kullanarak son kullanıcı, bayi, e-ticaret siteleri, pazaryerleri için doğrudan oluşturabilir her bir satış kanalını ve müşteriyi tek tek yönetme zorluğundan kurtarır.

Tamsoft Satın Alma Yönetimi ile Satınalma menüsünden yapabilecekleriniz;

Sipariş Analizi

Teklif

Sipariş

İrsaliye

Fatura

Silinmiş Alış Faturaları

Gelen E-Faturalar

Gelen E-İrsaliyeler

Satın Alma Fiyat Listesi

Maliyet Yansıtma

Raporlar

Cari Yönetimi

İşletmelerin tüm alım ve satım yaptığı ticari veya üreticileri cari hesap diye tanımlıyoruz. Cari hesap yönetimi firmaların yaşadığı en büyük zorluklardan birisi.

Enflasyonist ortamda geciken alacakların pula dönüşmesi, zamanında gelmeyen paralar işletmelerde çok büyük kayıplara neden olmaktadır. Doğru şekilde kurulmuş bir cari hesap yönetiminde ürün tipine göre farklı para birimleri ile çalışılabilir. Eğer tek bir para birimi ile çalışılmak isteniyorsa buna uygun olarak ödeme vadeleri, geciken borçlar için vade farkları tanımlanarak adat hesaplarını yapılması sağlanabilir.

Satın alma yaptığınız firmanın mutluluğu size verdiği hizmetin kalitesini ciddi oranda artıracaktır. 28 yıllık ticari hayatımda bunu hep gözlemledim. Hem alırken hem satarken karşı tarafı mutlu etmenin yolu ticaretin doğru yapılmasından geçer. Bunun da yolu cari hesaplarınızı doğru bir şekilde yönetmekten geçiyor.

Tamsoft Cari Yönetimi ile Cari menüsünden yapabilecekleriniz;

Cariler

Cari Grup Yönetimi

Cari Sektör Yönetimi

Cari Sadakat Ayar

Toplu İskonto

Toplu Cari İşlemleri

E Mutabakat

E Ba/Bs

Raporlar

Stok Yönetimi

Stok tanıtım kartı ile başlayan stok yönetimi işletmelerin doğru envanter yapmasını sağlamaktadır. Doğru şekilde açılan stok kartları ile mamul, hizmet, seri numarası, parti lot veya ticari ürünlerinizi takip etmek çok kolay.

Doğru şekilde kurulan kod yapısı sayesinde stok yönetim modülünde adet, kilo, metre gibi farklı birimlerle takip yapılabilirken toptan alım ve satış işlemlerinde kutu, koli, kamyon gibi farklı birimler de tanımlanabilmekte ve bu birimlere göre de barkodlar oluşturularak barkod okutulduğu anda satın alma ve satış işlemi yapılabilmekte.

Barkodla entegre çalışan stok yönetim modülü satın alma ve satış işlemlerini doğru bir şekilde işlemesini sağlamakta. İsteğiniz kadar grup oluşturarak kategorize edebildiğiniz yapısı sayesinde N tane fiyat, N tane barkod, N tane birim yapısına göre çalışan stok yönetim modülü firmalara göre farklı fiyat tipleri belirlemekte ve cari bu fiyatla çalışır dediğiniz anda cari hesap kartı satış işleminde aktif olarak o fiyat tipini kullanmaya başlar.

Çoklu şube yapısı ve depo yapısı sayesinde şubelerinize farklı satış fiyatları tanımlayarak giderlerinize göre ya da mağazanızın olduğu bölgeye farklı dengeler oluşturabilirsiniz.

Stoklarınız saha satış operasyonlarında istediğiniz plasiyere açarak o bölgede satışa açabilir veya kapatabilirsiniz

Satın almada başlayan süreç, şubeler arası sevk ve depo yönetimini en kolay şekilde yapmanızı sağlar. Barkod kullanımı, doğruluğu %100 oranında yakalamanıza yardımcı olur.

El terminal kullanarak sipariş vermek, günlük ürünlerin veya siparişe dayalı olarak gelen ürünlerin mal kabulünü yapmak, etiketlerini basmak, şubeler arası sevk yapmak gibi birçok işi mobilize eden Tamsaha uygulaması ile tam entegrasyon.

Satın alma anında hızlı bir şekilde fiyat değişiklik evrakına geçerek satış fiyatlarını belirlemek, ürünlerin etiketlerin basmak çok kolay.

Tamsoft Stok Yönetimi ile Stok menüsünden yapabilecekleriniz;

Stok Kartı

Hızlı Stok Girişi

Stok Tanımları

Depo İşlemleri

Reçeteler

Reçete Üretim

Fiyat Değişiklik Evrağı

Stok Etiket Basım

Toplu Stok İşlemleri

Raporlar

Sanal Market Ürün Toplama

Tamsoft yazılım pazaryerleri ve hızlı market platformlarıyla entegre çalışan yapısı sayesinde müşterilerine çok büyük kolaylıklar sunmaktadır.

Ortakpazar platformu üzerinden Tamsoft ’a akan siparişler siparişler Tamsaha el terminali yazılımına düşmekte buradan ürünler hatasız bir şekilde barkodları okutularak toplanmaktadır.

Toplaması yapılan ürünler ortak bir yazıcıdan veya cihazın kendisine bağlı mobil yazıcıdan e-fatura, e-arşiv fatura veya e-irsaliye yazdırılarak kargoya veya kuryeye teslim edilir.

İşlem hem çok hızlı hem de hatasız bir şekilde yapılarak müşteri memnuniyeti maksimum seviyeye çıkarılır.

Ürün toplayan (picker) personelinizin kaç dakikada bir evrakı topladığını ne kadar verimli çalıştığını da sistem sayesinde çok kolaylıkla izleyebilirsiniz.

Hızlı Satış Programı (Perakende)

Tamsoft ‘un entegre ürünü Tampos ve Smartpos aradığınız çözüm için ayağınıza geliyor.

Tampos Android yapısı üzerine geliştirilen hızlı satış programı kurulumu 5-10 dakikada yapılabile kullanıcılarına terazi barkod okuyucu, fiş yazıcı gibi barkod sistemi ekipmanlarını kablosuz bağlantı ile sunan müthiş bir ürün.

507 nolu tebliğe uygun olarak geliştirilen yapısı e-dönüşüm evraklarını üreten BKM tek pos üzerinden kredi kartı tahsilatlarını ve yemek çeki tahsilatlarını da çok kolayca yapabilen sistemi kullanmak çok kolay.

Entegre kullanmak istemeyenler için bağımsız lokal çalışması sayesinde kolay stok kartı açılımı, kolay miktar ve fiyat güncellemesi ile kullanıcı dostu bir yapıyı sunmakta.

Kuruyemişçi veya karışık ürün satan firmalar için geliştirilmiş basit ekranları ile kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunmakta.

Tampos yazılım işletim sistemi ücreti olmadığı için rakipsiz fiyatıyla tablette telefonda veya dokunmatik pos bilgisayar üzerinde çalışabilmekte.

Windows bir işletim sistemi ile entegre olarak çalışan Smartpos yazılım ise geçmişten günümüze taşıdığı tecrübesi ile kullanıcılarına hizmet etmeye devam ediyor. Farklı programlarla olan entegrasyonları ile kampanya modülü ile sahanın parlayan yıldızı günümüzde 4.000’den fazla kasa üzerinde kurulu müşterilerine en iyi hizmet vermek için durmadan çalışıyor.